Veiligheid

Indicatoren

Indicatoren

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Basisset (BBV):

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

8,1

7,2

7,1

6,3

6,3

5,5

5,7

5,2

6,5

Gemiddelde benchmark

8,1

7,5

7,3

6,9

6,8

6,6

6,1

5,6

6,1

Aantal diefstallen uit woningen
per 1.000 inwoners

5,0

4,0

3,9

3,2

2,5

2,8

1,9

1,5

1,9

Gemiddelde benchmark

5,8

4,8

3,9

3,1

2,8

2,6

2,0

1,4

1,6

Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

5,3

4,2

4,1

3,7

3,8

3,6

3,4

2,7

3,3

Gemiddelde benchmark

4,5

4,1

3,8

3,7

4,0

4,0

3,4

2,7

3,7

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

8,8

8,0

8,1

7,0

6,3

6,7

6,9

7,5

7,6

Gemiddelde benchmark

9,7

9,1

8,7

7,7

7,1

8,1

8,1

7,9

8,1

Aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar

15

12

11

10

8

10

9

9

7

Gemiddelde benchmark

18

17

18

17

15

17

16

12

11

Gevraagd door raad:

Aantal casussen regieteams

384

401

361

Aantal Nijmeegse casussen veiligheidshuis

140

158

173

187

284

268

325

299

Aantal casussen doorbraakaanpak

77

89

128

Aantal meldingen ondermijning

133

 

Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.

Aantal geweldsmisdrijven, diefstallen uit woningen, winkeldiefstallen, vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inwoners)
Het gaat bij de opgenomen aantallen misdrijven en incidenten om door de politie geregistreerde gevallen.

Aantal casussen regieteams
Het gaat om de casussen die in het betreffende jaar opgestart zijn plus de casussen die in eerdere jaren opgestart zijn en nog lopen. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de registratie van de casussen regieteams. Daarom is er nog geen cijfer voor 2022 beschikbaar.

Aantal Nijmeegse casussen veiligheidshuis
Het gaat om de Nijmeegse casussen die in het betreffende jaar opgestart zijn plus de casussen die in eerdere jaren opgestart zijn en nog lopen. Het gaat om de casussen Top X aanpak, Top X plus aanpak (gestart in april 2019) en Jeugdbeschermingstafel (gestart in januari 2019).

Aantal casussen doorbraakaanpak
Opgenomen is het aantal aangemelde casussen. Omdat het gaat om een kortdurende aanpak staat het aantal aanmeldingen min of meer gelijk aan actieve casussen in een jaar.

Aantal meldingen ondermijning
Ondermijnende criminaliteit is een vorm van zware, georganiseerde criminaliteit. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en dienstverleners. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Concrete voorbeelden van ondermijnende criminaliteit zijn de georganiseerd hennepteelt,  mensenhandel en –smokkel, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector en witwassen. Meldingen van ondermijning zijn afkomstig van Meld Misdaad Anoniem en het interne Meldpunt Ondermijning. Deze meldingen gaan niet alleen over ondermijnende criminaliteit, maar ook over de zichtbare uitingsvormen hiervan, zoals het dealen van drugs.

Aantal overlasthotspots aan einde van jaar (in dat jaar erbij gekomen; in dat jaar afgeschaald)
Nog niet opgenomen in het overzicht, omdat dit sinds 2023 wordt bijgehouden.

Een locatie is een overlasthotspot als omwonenden dan wel bezoekers gedurende een langere periode (> 4 weken) een hoge mate van overlast ervaren ten opzichte van andere locaties en/of de voorgaande periode. Het gaat dan met name om (een stapeling van) overlast door personen, zoals overlast door dealen, jeugdoverlast en overlast door personen met verward gedrag. Door deze vormen van overlast kan een gevoel van onveiligheid ontstaan. Andere vormen van overlast, zoals overlast van fietsen, afval en andere vormen van verloedering zijn vaak complementair. Gezamenlijk zorgen deze vormen van overlast voor een vermindering van ervaren leefbaarheid. De ervaren overlast kan resulteren in meldingen over een locatie (bij gemeente of politie), maar signalen van overlast kunnen ook via andere kanalen terecht komen bij de gemeente. Daarom wordt de afweging óf iets een overlasthotspot is bepaald door professionals uit de buurt (in het Veiliger Wijkteam). Hierin wordt harde en zachte informatie meegewogen. Ter aanvulling: er zijn ook overlastplekken die meer incidenteel van aard zijn (<4 weken). Door preventief in te zetten op deze incidentele plekken kan in veel gevallen worden voorkomen dat iets een overlasthotspot wordt.

Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over veiligheid:
Stads- en Wijkmonitor 2023

Lasten & baten

25.754.569

2,6 %

549.124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52