Veiligheid

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid

17,8

17,7

17,7

17,7

Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt

7,9

7,6

7,6

7,6

Totaal

25,8

25,3

25,3

25,3

Baten

Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid

0,1

0,1

0,1

0,1

Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt

0,5

0,3

0,3

0,3

Totaal

0,5

0,4

0,4

0,4

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

25.754.569

2,6 %

549.124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52