Veiligheid

Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

VGRZ-FLO betalingen 

-300

-300

-300

-300

Totaal

-300

-300

-300

-300

 

VGRZ-FLO betalingen
Door landelijke wijzigingen zijn de budgetten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO - een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden) van het voormalige gemeentelijke brandweerpersoneel onvoldoende. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats. De berekeningen hiervoor worden gemaakt door de VRGZ, vergezeld van een accountantsrapport met bevindingen.

Lasten & baten

25.754.569

2,6 %

549.124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52