Veiligheid

Samenwerkingen en verbonden partijen

  • Openbaar Ministerie
  • Politie
  • Belastingdienst
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
  • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
  • (Jeugd)reclassering
  • GGD Gelderland-Zuid
  • Ggz
  • Veilig Thuis

Lasten & baten

25.754.569

2,6 %

549.124

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52