Onderwijs

Bezuinigingsopties

bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Deels gemeentelijk geld/deels DU en SPUK

0

300

300

300

Deels gemeentelijk geld/deel SPUK

0

950

950

950

Coalitie akkoord middelen 

700

700

400

400

Bestrijden laaggeletterdheid. (grotendeels uit DU en Spuk uitkering.

0

50

50

50

Deze regels zijn niet verwerkt in de stadsbegroting.

Deels gemeentelijk geld/deels DU en SPUK

Je kunt bezuinigen door het schrappen van de subsidie Flex College (2 ton) en door te bezuinigen op het werkbudget 0,5 ton bij Bestrijden voortijdig schoolverlaten. Beide worden uit gemeentelijk middelen gedekt.
Gevolg: Er zullen jaarlijks ruim 160 leerlingen geen gebruik meer kunnen maken van de tijdelijke opvangvoorziening of diplomaroute bij het Flexcollege. Gevolg is dat deze leerlingen (lang) thuiszitten of definitief uitvallen, hun problematiek verergert waardoor ze gebruik maken van (duurdere) jeugdhulp, die juist door de ondersteuning van het Flexcollege wordt voorkomen.

Deels gemeentelijk geld/deel SPUK

Bezuinigen op dat deel van de coalitieakkoord middelen die nog niet structureel geprogrammeerd zijn. Deze middelen zijn bestemd om meer gelijkwaardige kansen te creëren. Deze inzet schrappen betekent stoppen met de coalitieakkoord-afspraak om gelijkwaardige kansen in het onderwijs te stimuleren met als gevolg een steeds grotere kloof.

Bestrijden laaggeletterdheid (grotendeels uit DU en Spuk uitkering

We kunnen bezuinigen door te besparen op het werkbudget die uit gemeentelijke middelen wordt gefinancierd.

Terwijl veel Nijmegenaren (digitaal) laaggeletterdheid zijn (14.000-30.000 inwoners) moeten we bezuinigen op de inzet van o.a. een bibliotheek en ROC om deze mensen te helpen. Deze inwoners kunnen daardoor minder goed meedoen in onze stad.

Lasten & baten

38.043.147

3,9 %

8.315.224

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52