Onderwijs

Wat kost het?

Financieel overzicht ambities

Bedragen x € 1 mln

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden

18,3

17,9

17,7

17,7

Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO

19,7

19,6

20,7

20,7

Totaal

38,0

37,5

38,4

38,4

Baten

Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden

7,8

7,4

7,4

7,4

Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal

8,3

7,9

7,9

7,9

V = Voordeel; N = Nadeel

Lasten & baten

38.043.147

3,9 %

8.315.224

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52