Taakvelden

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • huisvestingsvoorzieningen openbaar onderwijs
  • huisvestingsvoorzieningen bijzonder onderwijs

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

61428

Onderwijshuisvesting PO

5.344

5.696

5.902

5.934

6.134

6.126

61429

Onderwijshuisvesting (V)SO

1.759

2.289

2.386

2.379

3.347

3.334

61430

Onderwijshuisvesting VO

9.775

10.420

10.894

10.804

10.804

10.804

61448

TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO)

181

269

167

137

136

135

61449

TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S

196

115

214

152

151

150

67027

4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv

197

166

169

169

169

169

17.452

18.953

19.732

19.577

20.742

20.718

Baten

61428

Onderwijshuisvesting PO

317

280

0

0

0

0

61429

Onderwijshuisvesting (V)SO

91

0

0

0

0

0

61430

Onderwijshuisvesting VO

168

300

0

0

0

0

61448

TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO)

220

234

246

246

246

246

61449

TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S

246

262

285

285

285

285

1.043

1.076

531

531

531

531

Saldo van lasten  en baten

16.409

N

17.877

N

19.201

N

19.046

N

20.211

N

20.187

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

116

Arnhem

112

Eindhoven

94

Enschede

70

Groningen

67

Leiden

91

Maastricht

41

Tilburg

38

Gemiddelde benchmark

73

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-43

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

19.732.203

51,9 %

530.925

6,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52