Taakvelden

5.6 Media

5.6 Media

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

  • lokale pers, lokale omroep;
  • bibliotheken, artotheek, videotheek;
  • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
  • overkoepelende organen.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

60577

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

5.726

5.834

6.236

6.143

6.143

6.643

61392

Media

173

179

192

189

189

189

67034

5.6 Media Uitvoeringskn

99

120

187

189

189

189

5.997

6.133

6.615

6.521

6.521

7.021

Saldo van lasten  en baten

5.997

N

6.133

N

6.615

N

6.521

N

6.521

N

7.021

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

Taakveld 5.6 Media

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

34

Arnhem

57

Eindhoven

2

Enschede

18

Groningen

0

Leiden

33

Maastricht

48

Tilburg

32

Gemiddelde benchmark

27

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

7N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60577

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

5.831

6.236

6.634

6.634

7.159

7.159

61392

Media

173

192

204

204

204

204

67034

5.6 Media Uitvoeringskn

101

143

153

153

153

153

6.104

6.571

6.991

6.991

7.516

7.516

Saldo van lasten  en baten

6.104

N

6.571

N

6.991

N

6.991

N

7.516

N

7.516

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 5.6 Media

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

37

Arnhem

61

Eindhoven

2

Enschede

19

Groningen

0

Leiden

34

Maastricht

50

Tilburg

34

Gemiddelde benchmark

29

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-8

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

6.991.397

18,3 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52