Taakvelden

3.4 Economische promotie

3.4 Economische promotie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

 • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
 • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
 • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
 • promotie toerisme;
 • beurzen en jaarmarkten;
 • toeristenbelasting;
 • forensenbelasting;
 • vermakelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
 • het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
 • onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7;
 • faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen hoort onder taakveld 3.3;
 • aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Deze horen onder taakveld 5.7.

Financieel overzicht

Bedragen * €1.000

Rekening

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

60070

4-Daagse beheer

438

286

279

279

279

279

60074

Vierdaagse beleid

725

768

817

817

817

817

60120

Toerisme

241

274

262

262

262

262

61383

Citymarketing

497

383

374

374

374

374

61437

Democratiefestival

100

171

8

8

8

8

61464

Evenementenbeleid

46

110

10

10

10

10

67025

3.4 Economische promotie Uitvkv

61

77

82

82

82

82

2.108

2.069

1.832

1.832

1.832

1.832

Baten

60070

4-Daagse beheer

29

132

140

140

140

140

60074

Vierdaagse beleid

0

7

8

8

8

8

60120

Toerisme

631

881

868

868

868

868

61383

Citymarketing

45

3

3

3

3

3

61464

Evenementenbeleid

135

0

0

0

0

0

67025

3.4 Economische promotie Uitvkv

20

4

4

4

4

4

859

1.026

1.023

1.023

1.023

1.023

Saldo van lasten  en baten

1.249

N

1.043

N

810

N

810

N

810

N

810

N

V=voordeel; N=nadeel

Financiën ten opzichte van andere gemeenten

 

Taakveld 3.4 Economische promotie

€ per inwoner

Gemeenten

Nijmegen 

4

Arnhem

15

Eindhoven

13

Enschede

11

Groningen

4

Leiden

12

Maastricht

35

Tilburg

2

Gemiddelde benchmark

1

Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark

-3

N

* Rood: inkomsten per inwoner

* Zwart: uitgaven per inwoner

Lasten & baten

1.832

23,9 %

1.023

59,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52